6 วิธีเตรียมตัวสร้างบ้านกับ Seacon Home

ซีคอนโฮมให้บริการรับสร้างบ้านแบบครบวงจร ด้วยขั้นตอนเพียง 6 ขั้นง่ายๆ ที่ทำให้การสร้างบ้านในฝันของคุณเสร็จสมบูรณ์

02

1.เตรียมที่ดินก่อนก่อสร้าง

ลูกค้าที่สนใจสร้างบ้านต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร โดยลูกค้าเป็นผู้เตรียมที่ดินให้พร้อมก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าดำเนินการก่อสร้าง
ซึ่งบริเวณที่ดินนั้นจะต้องมีทางให้รถบรรทุกขนาด 6 ล้อเข้าถึงได้ มีพื้นที่สำหรับสร้างที่พักของคนงาน และเก็บรวมวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตลอดงาน และมีสายเมนไฟฟ้า-ประปาผ่านหน้าที่ดิน
.
พื้นทีให้บริการของซีคอนโฮมอยู่ภายในเขตกรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนนทบุรี ส่วนพื้นที่อื่นๆ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการขนส่งตามความเป็นจริง รวมถึงกรณีที่ดินต้องมีการขออนุญาตหรือเสียค่าบริการในการเข้าออก ลูกค้าจะเป็นผู้ดำเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าว

03

2.เลือกแบบบ้าน

การเลือกแบบบ้านนั้นต้องคำนึงถึงขนาดที่ดิน และความต้องการของสมาชิกภายในครอบครัว เช่น จำนวนห้องนอน หรือพื้นที่ใช้สอยต่างๆ ซึ่งซีคอนโฮมมีแบบบ้านหลากหลายที่พร้อมให้บริการกว่า 100 แบบให้เลือก

หลังจากเลือกแบบ ลูกค้าสามารถปรึกษาสถาปนิกเพื่อปรับแบบและเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างให้ตรงกับความต้องการ เมื่อได้แบบที่เสร็จสิ้นบริษัทฯ จะทำการประเมิณราคาและเชิญลูกค้ามาพิจารณาเพื่ออนุมัติราคาบ้านที่แก้ไขตามความต้องการของลูกค้า

หลังจากนั้นบริษัทฯ จะนัดลูกค้าล่วงหน้าประมาณ 7 วันทำการเพื่อทำสัญญาหลังจากพิจารณาอนุมัติแบบและราคาเรียบร้อยแล้ว
04

3.ทำสัญญาก่อสร้าง

ลูกค้าสามารถทำสัญญาก่อสร้างได้ที่ทุกศูนย์รับสร้างบ้านซีคอนโฮม โดยควรมาลงนามด้วยตนเอง หรือหากไม่สามารถมาได้ ผู้มาลงนามแทนจะต้องถือหนังสือมอบอำนาจมาเป็นหลักฐานในการทำสัญญา
หลังจากทำสัญญา

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการวัสดุ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง โดยทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 10% ของรายการนั้นๆ รวมถึงลูกค้าต้องส่งวัสดุอุปกรณ์ที่จัดหามาเองให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ กำหนดเพื่อดำเนินการก่อสร้างให้ตรงตามกำหนดเวลา
05

4.เลือกวัสดุ อุปกรณ์งานก่อสร้าง

เมื่อถึงเวลาเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ทางบริษัทจะส่งจดหมายพร้อมแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าเลือกวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ณ ร้านค้าที่ทางบริษัทฯกำหนด ส่วนวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ระบุตามสัญญา จะถูกจัดส่งไปยังสถานที่ก่อสร้างตามขั้นตอนของการดำเนินการ

06

5.ดำเนินงานก่อสร้าง

ทางซีคอนโฮมจะเป็นผู้ดำเนินการขอไฟฟ้าและประปาชั่วคราวเพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง ก่อนจะเริ่มวางผัง เจาะเสาเข็ม และวางฐานราก จากนั้นจะดำเนินการก่อสร้างตามขั้นตอน ดังนี้
.
-ติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีตตอม่อ, เสา, ติดตั้งโครงหลังคา และวางพื้นสำเร็จรูป
-มุงหลังคา เทพื้น คสล.ทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบและกรอบบาน และนัดหมายให้ลูกค้าเลือกกระเบื้องและสุขภัณฑ์
-ฉาบปูน ติดตั้งฝ้าเพดาน เริ่มงานระบบไฟฟ้า-ประปา
-เริ่มงานสถาปัตยกรรม เช่น ปูวัสดุผิวพื้น ผนัง ติดตั้งบันได ประตู หน้าต่าง ทาสี พร้อมทั้งแจ้งให้ลูกค้าจัดหาดวงโคม
-เก็บงานส่วนที่เหลือ เช่น ติดตั้งสวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม ตรวจสอบระบบไฟฟ้า-ประปา
-ทำความสะอาดทั้งภายใน ภายนอก พร้อมทั้งตรวจสอบงานก่อสร้างทั้งหมด
07

6.รับมอบบ้าน

ขั้นตอนสุดท้ายคือการรับมอบบ้าน โดยลูกค้าทำการตรวจสอบบ้านร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ หากมีข้อแก้ไขเพิ่มเติม ทางบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้น จนกระทั่งงานเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้าจะต้องเซ็นเอกสารรับมอบบ้าน กุญแจบ้าน พร้อมรับใบรับประกันบ้าน เป็นอันเรียบร้อย

ต้องการคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างบ้านติดต่อเราได้ที่
– SEACONhome Channels –
FB Messenger : http://m.me/SeaconHome.Ltd
Line : @seaconhome หรือคลิก http://line.me/R/ti/p/%40seaconhome
https://www.seacon.co.th/
Tel : 02-237-2900

#YoudreamWebuild #สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโฮม #รับประกันโครงสร้าง #Seaconhomeรับสร้างบ้าน #รับสร้างบ้าน #สร้างบ้าน #ซีคอนโฮมรับสร้างบ้าน
บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ
บริษัทรับสร้างบ้าน ซีคอนรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ออกแบบบ้าน แบบบ้านโมเดิร์น สร้างบ้านต่างจังหวัด สร้างบ้านกทม ซีคอน