ระบบก่อสร้างซีคอนซีคอน ได้ศึกษาค้นคว้าเทคนิคการก่อสร้าง และนำมา พัฒนาให้เป็นระบบก่อสร้างที่เหมาะสม สำหรับทุกๆ พื้นที่ เน้น ย้ำให้มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิธีการก่อสร้างทั่วๆไป นั่นคือ

- มีคุณภาพมากกว่า เพราะโครงสร้างเสา คานสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของเราที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 วัสดุผ่านการคัดสรรและควบคุมงานจากผู้ชำนาญโดยเฉพาะ ทุกขั้นตอน จึงได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม - แข็งแรง ทนทานมากกว่า เพราะการติดตั้งโครงสร้าง เสาและคานจะถูกเชื่อมต่อเป็นชิ้นเดียวกัน โครงสร้างบ้าน ซีคอนจึงมีความแข็งแรง และทนทานมากกว่าระบบทั่วไป
- ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่า และสามารถก่อสร้างได้ทุกฤดูกาล เพราะชิ้นส่วนโครงสร้างผลิตแล้วเสร็จจากโรงงาน เพียงแค่ นำไปประกอบที่หน้างาน จึงลดขั้นตอนการทำงาน ลดระยะ เวลาก่อสร้างบ้าน และได้รับผลกระทบจากฤดูกาลน้อยกว่า
- ในคุณภาพงานที่เท่าๆ กัน ระบบซีคอนสามารถสร้างได้ ประหยัดกว่า ระบบก่อสร้างอื่นๆ
ระบบการทำงาน และการก่อสร้างบ้านของซีคอน ได้รับ มาตรฐาน ISO9001:2008 ในทุกขั้นตอนการทำงานจะมีเอกสาร ประกอบที่มีข้อกำหนดและวิธีการทำงานในเรื่องต่างๆไว้ชัดเจน รวมถึงการควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง จะมีเอกสารตรวจสอบ คุณภาพเพื่อให้ผู้ควบคุมงานหน้างานใช้ตรวจสอบคุณภาพงานใน ทุกๆจุด ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างบ้าน ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนไปถึงบ้านสร้างเสร็จเรียบร้อย

ระหว่างการก่อสร้างบ้าน ซีคอนจะมีฝ่ายบริหารคุณภาพงาน ก่อสร้าง เข้าไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพบ้านเป็นระยะๆ ตามงวดงาน ดังนี้
นอกจากซีคอนจะมีฝ่ายบริหารคุณภาพงานก่อสร้างคอย ตรวจคุณภาพบ้านตามงวดงานแล้ว เมื่อบ้านใกล้แล้วเสร็จ งวดงาน 90- 100% ผู้บริหาร จะเข้าตรวจสอบคุณภาพบ้าน ซ้ำอีกครั้ง และหากลูกค้าเกิดข้อสงสัย หรือมีจุดที่ไม่พึงพอใจใน ระหว่างก่อสร้าง ซีคอน มีแผนกลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) เพื่อคอยรับเรื่องและประสานงานแทนลูกค้า เพื่อสร้างความ พึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด

จะเห็นได้ว่า ซีคอน มีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพทุกๆ ขั้นตอน ท่านจึงมั่นใจได้ว่า บ้านซีคอน เป็นบ้านที่แข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ซึ่งมาพร้อมกับการรับประกันงานโครง สร้าง 20 ปี และงานสถาปัตยกรรม 1 ปี ภายใต้เงื่อนไขของ บริษัทฯ เพื่อให้ลูกค้าได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข หมดความ กังวลใจ