#นวัตกรรมบ้านเย็น ปลอดจากมลพิษ (ระบบ Solar Oxygen Zone)

.

ในทุกวันชีวิตต้องต่อสู้กับภัยร้ายทำลายสุขภาพ ไหนจะฝุ่น PM 2.5 โควิด-19 และเชื้อโรคต่าง ๆ อีกมากมาย เราจะอยู่บ้านอย่างไรให้สบายและสุขภาพดี ซีคอนมีนวัตกรรมดี ๆ มาฝากกันครับ

.

.

#ทำไมควรติดตั้ง ระบบ Solar Oxygen Zone
หากคุณไม่ได้อยู่บ้าน และต้องปิดบ้านไว้เกือบทั้งวัน จะเกิดการสะสมความร้อน ความชื้นที่ใต้โถงหลังคาและในตัวบ้าน พอถึงกลางคืนความร้อนที่สะสมนั้น จะถ่ายเทลงมายังห้องด้านล่าง ทำให้เกิดภาวะไม่สบายต่อการอยู่อาศัย อีกทั้งความร้อนภายในบ้านยังส่งผลให้วัสดุตกแต่ง เช่น เฟอร์นิเจอร์ พรม สารเคมี สารระเหย ก่อให้เกิดก๊าซพิษ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ แอมโมเนีย โทลูอีน เป็นต้น ความชื้นที่สะสมทำให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค ไรฝุ่น กลิ่นอับชื้น หรือแมลง ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้
.
.
#นวัตกรรมบ้านเย็น ปลอดจากมลพิษ (Solar Oxygen Zone)?
ระบบ Solar Oxygen Zone ประกอบด้วย 2 ระบบที่สำคัญ คือ Solar Attic และ DC Air Filter นอกจากนี้ยังคำนึงถึง 3C ให้เกิดขึ้นภายในบ้าน คือ Cool (สร้างความเย็น) Clean (กำจัดมลพิษ) และ Comfort (เติมอากาศบริสุทธิ์)
1. ระบบ Solar Attic เป็นระบบเร่งระบายความร้อน ลดความชื้นโถงใต้หลังคา ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีอุปกรณ์หลัก คือ แผงโซล่าร์เซลล์ ประหยัดพลังงาน และเครื่องเร่งระบายความร้อน ที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ระบบนี้จะช่วยทำให้
– ลดความร้อนใต้โถงหลังคาได้ 10-15 องศาเซลเซียส
– ลดความร้อนภายในบ้านได้ 2-5 องศาเซลเซียส
– ลดความชื้นโถงใต้หลังคาได้ถึง 15-20%
– ลดการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
– ลดค่าไฟ
.
.
2. ระบบ DC Air Filter) เป็นระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ หมุนเวียนภายในบ้าน พร้อมระบายมลพิษออกนอกบ้าน ด้วยอุปกรณ์หลัก คือ เครื่องระบายมลพิษสู่ภายนอกเครื่องเติมอากาศและกรองอากาศ ระบบ DC Air Filter มีประโยชน์ต่สุขภาพคือ
– เติมอากาศบริสุทธิ์ กรองฝุ่น PM 2.5 กลิ่นควัน และเชื้อโรค
– ระบายมลพิษ เช่น สารระเหย สารเคมี กลิ่นอับชื้น ฝุ่น ออกนอกบ้าน
– ลดการสะสมของ CO2 และเพิ่ม Oxygen ในระหว่างการนอนหลับ เพื่อให้สมองได้พักผ่อนเต็มที่ เสริมสร้างพัฒนาการสมองของเด็ก
.
.บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บทความอื่นๆ
สวนสวย บริษัทซีคอน ซีคอนรับสร้างบ้าน บริษัทรับสร้างบ้าน แต่งสวน บ้านโมเดิร์น สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน รับสร้างบ้านกทม รับสร้างบ้านตจว