เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

 

1 เตรียมที่ดินก่อนก่อสร้าง

ซีคอนให้บริการสร้างบ้าน บนที่ดินของลูกค้าในเขต กทม. สมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี ตามระยะทางที่กำหนด อ่านต่อ

 

2 การเลือกแบบบ้าน

ซีคอนมีแบบบ้าน หลากหลายกว่า 100 แบบให้ลูกค้าเลือกให้เหมาะตามปัจจัยต่างๆ อ่านต่อ

 

3 ทำสัญญาก่อสร้าง

ลูกค้าควรมาทำสัญญาและลงนามด้วยตนเอง หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ควรทำหนังสือมอบอำนาจ อ่านต่อ

 

4 เลือกวัสดุ อุปกรณ์งานก่อสร้าง

บริษัทฯ จะมีจดหมายพร้อมแจ้งรายละเอียดไปยังลูกค้า เพื่อแนะนำให้ลูกค้าไปเลือกวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ณ ร้านค้าที่ทางบริษัทฯ กำหนด อ่านต่อ

 

5 ดำเนินงานก่อสร้าง

ขอไฟฟ้า-ประปาชั่วคราว เพื่อใช้ในระหว่างการก่อสร้าง อ่านต่อ

 

6 รับมอบบ้าน

ลูกค้าทำการตรวจสอบบ้าน ร่วมกับตัวแทนของบริษัทฯ อ่านต่อ

 

งวดชำระเงิน

วันทำสัญญาชำระ 15% ของราคาบ้าน

งวดที่
1

ชำระ 15% เมื่องานวางผัง, ตอก/เจาะเสาเข็ม, หล่อฐานรากแล้วเสร็จ

งวดที่
2

ชำระ 20% เมื่องานติดตั้งโครงสร้างสำเร็จรูป, หล่อคอนกรีตตอม่อ, เสา, ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ

งวดที่
3

ชำระ 20% เมื่องานมุงหลังคา ยกเว้นหลังคาตอนล่างและซุ้มกันสาด, หล่อคอนกรีตพื้นภายในบ้าน, ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง, ก่อผนังแล้วเสร็จ ยกเว้น ผนังส่วนที่ติดขัดเพราะงานระบบที่ต้องดำเนินการภายหลัง

งวดที่
4

ชำระ 15% เมื่องานหล่อคอนกรีตพื้นเฉลียง, ระเบียง, ฉาบปูนแล้วเสร็จ ยกเว้น ส่วนที่รองานก่ออิฐที่ติดขัดเพราะงานระบบต่างๆ ยกเว้น งานฉาบปูนภายในห้องน้ำ, ติดตั้งฝ้าภายในแล้วเสร็จ ยกเว้น ฝ้าบริเวณห้องน้ำ และฝ้าภายนอกทั้งหมด, เดินระบบ ไฟฟ้า-ประปาแล้วเสร็จ

งวดที่
5

ชำระ 10% เมื่องานติดตั้งบานประตู หน้าต่างอลูมิเนียม หรือ UPVC, ปูกระเบื้องห้องน้ำ, ติดตั้งบันไดไม้, ติดตั้งฝ้าภายนอก, ทาสีรองพื้น หรือฉาบผิวบาง แล้วเสร็จ

งวดที่
6

ชำระ 5% เมื่องานทั้งหมดแล้วเสร็จ