รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายประมาณการ – พนักงานประมาณราคา – พนักงานติดต่อราชการ

 

สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. ทองทุนทดแทน
  3. ยูนิฟอร์ม
  4. ค่ารักษาพยาบาล
  5. ค่าทันตกรรม
  6. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
  9. เงินกู้ยืม ฯลฯ

 

วิธีการสมัคร : E – Mail : hr@seacon.co.th

Line ID : 0958928871

โทร. 1391 ต่อ 1523 , 1524

 
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง