รับสมัครงาน

 

 

บริษัท  ซีคอน  จำกัด     ** เปิดรับสมัคร **

ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี

2.ป.ตรี สาขาวิศวโยธาหรือที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างแนวราบอย่างน้อย 2 ปี

4.มีความรู้เรื่องการก่อสร้างเป็นอย่างดี

5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

6.มีทัศนคติที่ดี / มีใจบริการ

 

ตำแหน่ง พนักงานจัดซื้อ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง  อายุ 25 – 35 ปี

2.ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

3.มีประสบการณ์การจัดซื้อด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 2 ปี

4.มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี

5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

6.มีความคล่องตัว / กระตือรือร้น

 

ตำแหน่ง พนักงานกราฟฟิค

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง  อายุ 28-35 ปี

2.วุฒิปวส. – ป.ตรี ขึ้นไป

3.มีประสบการณ์ด้านกราฟฟิกอย่างน้อย 2 ปี

4.มีความรู้สามารถทำ Motion Graphic ได้

5.สามารถใช้โปรแกรม IIIustrator, Photoshop, Aftereffect, VDO Infographic, ถ่าย VDO, PremirePro (หรือโปรแกรมตัดต่อ VDO อย่างอื่นที่ถนัด), ถ่ายรูป

6.มีความคล่องตัว / กระตือรือร้น

 

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง  อายุ 40 ปีขึ้นไป

2.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสถาปัตยกรรม

3.มีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้าง 15  ปี

4.มีความรู้ในด้านงานก่อสร้างในทุกระบบ

5.สามารถทำงานด้านประมาณการได้

6.มีใบประกอบวิชาชีพ

 

ตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย / หญิง  อายุ 40 ปีขึ้นไป

2.วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสถาปัตยกรรม

3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอย่างน้อย 5 ปี

4.มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานก่อสร้าง / การควบคุมคุณภาพงาน

5.หากมีประสบการงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.มีใบประกอบวิชาชีพ

 

สวัสดิการ

  1. ประกันสังคม
  2. กองทุนทดแทน
  3. ยูนิฟอร์ม
  4. ค่ารักษาพยาบาล
  5. ค่าพาหนะ (เฉพาะตำแหน่ง)
  6. ค่าทันตกรรม
  7. ตรวจสุขภาพประจำปี
  8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
  10. เงินกู้ยืม

ฯลฯ

 

วิธีการสมัคร :รับสมัครผ่านทาง E – Mail : hr@seacon.co.th  Line : 0958928871

ติดต่อ  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์โทร.02-237-2900  ต่อ 1523

107 – 115ถนนสี่พระยา  แขวงสี่พระยา  เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

 
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง